top of page
dmt-modular.jpg

Wat zijn de voordelen van modulaire constructie?

Voordelen


Flexibiliteit

Het ontwerp van de modulaire structuur kan gemakkelijk worden aangepast aan de vraag van de klant. Wijzigingen in de interieurindeling van het gebouw of vergroting of verkleining van de gevraagde oppervlakte kunnen gemakkelijk aan de structuur worden aangepast.


Tijd

Externe factoren zoals de weersomstandigheden of de beschikbaarheid van arbeidskrachten hebben geen invloed op de bouwtijd in vergelijking met conventionele bouw. De productie kan het hele jaar door doorgaan en de einddatum van het project ligt vast, waardoor onvoorziene kosten de investering veiligstellen.


Minder rommel, complexiteit en tijd op de bouwplaats

De productie wordt hoofdzakelijk in de fabriek uitgevoerd. Het werk op het terrein is aanzienlijk korter en het resulterend effect is een gemakkelijk beheer van het terrein en minder overlast voor de omwonenden.


Productiviteit

Aangezien modulaire bouwwerkzaamheden meestal gestandaardiseerd zijn, zijn de uitvalkosten laag. Er zijn vrijwel geen renovatiewerkzaamheden nodig om fouten in de planning, het ontwerp of de uitvoering te herstellen. Gebouwen worden aanzienlijk vroeger opgeleverd, waardoor de winst voor de klant toeneemt.


Producten van hoge kwaliteit

De productie vindt binnen plaats, wat betekent dat de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd zijn en de bouwmaterialen beschermd worden. De productie binnenshuis garandeert dat in elke fase van het productieproces goed gedefinieerde kwaliteitscontroleprocedures worden uitgevoerd die resulteren in een product zonder gebreken.

12.jpg

Duurzaamheid

Modulaire productie en constructie maakt het mogelijk toegankelijke hulpbronnen te hanteren en te gebruiken en het energieverbruik tot een minimum te beperken, waardoor zorg wordt gedragen voor het milieu. Het modulaire systeemontwerp vormt aanzienlijk minder afval aangezien de meeste materialen kunnen worden gerecycleerd. Bovendien zijn modulaire gebouwen van DMT ontworpen als energiezuinige gebouwen die een aanzienlijke vermindering van de energiebehoefte voor verwarming en koeling opleveren.


Productie

Modulaire bouw is zowel een fabricage- als een constructieproces, waarbij een gebouw in delen in modules wordt geproduceerd in een door de fabriek gecontroleerde omgeving, waarna deze modules op de bouwplaats worden samengevoegd tot een volledig gebouw, hetgeen vele voordelen biedt, zoals flexibiliteit, kortere projectschema's, lagere bouwkosten en een hogere kwaliteit.


Integrale Voorbereiding
DMT Modular organiseert uw behoefte op basis van een geïntegreerd bouwplan, dat alle toepasselijke specialiteiten omvat. Gevalideerde statische analyse, beproefde uitgewerkte oplossingen, gekwalificeerde procedure plus brand- en thermische beveiliging garanderen dat de opleveringsprocedure veel minder tijd in beslag neemt voor uw bouwopdracht.


Industriële Productie
Het grootste deel van het gebouw wordt vervaardigd in de fabrieksruimte waar de omstandigheden voor alle werkzaamheden opperbest zijn. Een ononderbroken uitgebreide controle waarborgt de topkwaliteit. De fabricage van modules in de fabriek betekent dat er geen uitstel is door slechte weersomstandigheden. Dit draagt bij tot de verkorting van de bouwtijd, want terwijl ter plaatse de funderingen worden uitgegraven, is de fabriek reeds begonnen met de fabricage van uw modules.


Effectieve Logistiek
Onze bekwame logistieke experts coördineren het vlotte transport van uw modules, zodat ze "precies op tijd" op uw werf aankomen voor de installatie van de modules.


Schone, Stille Montage
Terwijl de definitieve modules zich nog in de fabriek bevinden, wordt uw gebouw al ter plaatse geïnstalleerd. De montage neemt slechts enkele dagen in beslag, zodat u uw gebouw al na korte tijd voor het eerst kunt betrekken.


Snelle Afwerking
Uw gebouw moet nog worden afgewerkt met aansluitingen, de gevel en het dak. Dankzij het hoge prefabricatieniveau neemt de afwerking ter plaatse echt weinig tijd in beslag. Lawaai en vuil worden tot een minimum beperkt.


Snellere Conclusie
Het gebruik van droge bouwelementen betekent dat er geen bouwvocht in het gebouw aanwezig is, zodat u na oplevering meteen naar binnen kunt.

Certificaten
Advantages
Sustainability
Certificates
bottom of page